Sprzątanie kościoła
# Miejscowości, z których mieszkańcy sprzątają kościół Data zakończenia sprzątania
1 Miedzianów  
2 Trkusów  
3 Kotowiecko  
4 Gałązki Wielkie  
5 Gałązki Małe  
6 Żakowice  
7 Głóski  
8 Czachory  
9 Kościuszków  28 stycznia 2018 r.
10 Kurów 18 marca 2018 r.
11 Droszew - Zabory i Elizanki 29 kwietnia 2018 r.
12 Droszew - Centrum 17 czerwca 2018 r.
13 Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62 22 lipca 2018 r.
14 Miedzianów 8 września 2018 r.
15 Trkusów 4 listopada 2018 r.
16 Kotowiecko 14 kwietnia 2019 r.
17 Gałązki Wielkie 8 czerwca 2019
18 Gałązki Małe 14 lipca 2019 r.
19 Żakowice 11 sierpnia 2019
20 Głóski 20 października 2019
21 Czachory 30 listopada 2019
22 Kościuszków 28 grudnia 2019 r.
23 Kurów 23 lutego 2020
24 Droszew - Zabory i Elizanki 26 kwietnia 2020 r.
25 Droszew - Centrum  
26 Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62 (nad szosą do Kalisza)  
Budowa ołtarzy na Boże Ciało
Rok Miejscowość
2011 - 2012 Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki
2013 - 2014 Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów
2015 - 2016 Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Kościelna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
2017 - 2018 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
2019 - 2020 Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki
2021 - 2022 Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów
2023 - 2024 Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Kościelna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
2025 - 2026 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej
Miejscowść Miesiąc i rok
Droszew Zabory i Elizanki wrzesnia 2019
Turkusów maj 2020
Kotowiecko czerwiec 2020
Gałązki Wielkie  2020
Gałązki Małe  2020
Żakowice 2020
Droszew Centrum i Wygrajki  2020
Głóski  2021
Miedzianów  
Kurów Kwiecień 2019
Kościuszków i Czachory Czerwiec 2019