Sprzątanie kościoła
# Miejscowości, z których mieszkańcy sprzątają kościół Data zakończenia sprzątania
1 Miedzianów  22 października 2016 r.
2 Trkusów  17 grudnia 2016 r.
3 Kotowiecko  14 maja 2017 r.
4 Gałązki Wielkie  15 lipca 2017 r.
5 Gałązki Małe  26 sierpnia 2017 r.
6 Żakowice  24 września 2017 r.
7 Głóski 19 listopada 2017 r.
8 Czachory  31 grudnia 2018 r. 
9 Kościuszków  28 stycznia 2018 r.
10 Kurów 18 marca 2018 r.
11 Droszew - Zabory i Elizanki 29 kwietnia 2018 r.
12 Droszew - Centrum 17 czerwca 2018 r.
13 Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62 22 lipca 2018 r.
14 Miedzianów 8 września 2018 r.
15 Trkusów 4 listopada 2018 r.
16 Kotowiecko  
17 Gałązki Wielkie 8 czerwca 2019
18 Gałązki Małe 14 lipca 2019 r.
19 Żakowice  
20 Głóski  
21 Czachory  
22 Kościuszków  
23 Kurów  
24 Droszew - Zabory i Elizanki  
25 Droszew - Centrum  
26 Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62  
Budowa ołtarzy na Boże Ciało
Rok Miejscowość
2011 - 2012 Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki
2013 - 2014 Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów
2015 - 2016 Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Kościelna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
2017 - 2018 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
2019 - 2020 Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki
2021 - 2022 Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów
2023 - 2024 Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Kościelna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
2025 - 2026 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)
Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej
Miejscowść Miesiąc i rok
Droszew Zabory i Elizanki Lipiec 2019
Turkusów Sierpień 2019
Kotowiecko Wrzesień 2019
Gałązki Wielkie Kwiecień 2020
Gałązki Małe Maj 2020
Żakowice Czerwiec 2020
Droszew Centrum i Wygrajki Lipiec 2020
Głóski Sierpień 2020
Miedzianów Wrzesień 2020
Kurów Kwiecień 2019
Kościuszków i Czachory Czerwiec 2019