Szczęść Boże!
Serdecznie witamy na stronie parafialnej.
Msze Święte Niedzielne odprawiane są o godzinie 7,30; 9,00; 11,00. W dni powszednie w czasie letnim o godzinie 19:00, w czasie zimowym o godzinie 18:00.
Biuro parafialne czynne w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej. Tel: (62) 762-40-01

  Ogłoszenia duszpasterskie 4 listopada 2018 r.

1.  Jest do nabycia prasa katolicka:  „Opiekun”.

2. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i 100 zł ofiary dla kościoła. Były następujące osoby: Ewa Woźnicka, Ewa Nader, Brygida Otwiaska.

3.  Dziękujemy mieszkańcom Trkusowa za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i ubikacji, dziękuję za ofiary i kwiaty do kościoła. Za tydzień o sprzątanie prosimy mieszkańców Kotowiecka. O sprzątanie proszę po 3 rodziny, które co niedzielę będą wyczytywane, aby następne osoby wiedziały, które mają iść do sprzątania kościoła.

4. Tydzień temu przed kościołem do puszek na misje i Kościół w Pakistanie zebrano  532 zł 13 gr i 5 centów. Bóg zapłać!

5. Cmentarz – proszę o wyrzucanie liści na miejsca wyznaczone a nie do pojemników plastikowych.

6. Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywamy odpust ku czci Wszystkich Świętych, suma odpustowa o godz.1200 sprawował ją będzie ks. prof. Dariusz Kwiatkowski. Proszę o przygotowanie asysty procesyjnej.

7. W oktawie od 1 do 8 listopada, każdego dnia dla jednej osoby zmarłej, można uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

 • stan łaski uświęcającej (brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu),
 • przyjęcie komunii świętej,
 • modlitwa w intencji Ojca Świętego,
 • nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
  Ogłoszenia duszpasterskie 28 października 2018 r.
 1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i kwiaty dla kościoła. Były następujące osoby: Bożena Tomalak, Romana Wasielewska, Anna Spaleniak, Maria Drożdżyńska.
 2. W ubiegłą niedzielę w kościołach w Polsce i u nas odbyło się liczenie wiernych uczęszczających do kościoła i przyjmujących komunię św., było 317 mężczyzn i 393 kobiet, co daje 710 osób – przy parafii 2000 mieszkańców stanowi 35,5 %, przy faktycznym stanie osób 1920 osób stanowi 37 %.
 3.   Dzisiaj przed kościołem do puszek zbierane będą ofiary na misje.
 4. Cmentarz – proszę o wyrzucanie liści na miejsca wyznaczone a nie do pojemników plastikowych.

5.  W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. o godz. 900 i na cmentarzu o godz. 1100  procesja z nowego na stary cmentarz i Msza św.

6.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii 1 listopada od godz. 1500 do godz. 1700, jeżeli pogoda pozwoli to o godz.1700 różaniec na starym cmentarzu za zmarłych parafian a jeżeli deszcz będzie padał to w kościele.

7.  Porządek adoracji Najświętszego Sakramentu: od godz. 1500 do 1530 proszę o prowadzenie modlitwy mieszkańców Droszewa: Centrum, Wygrajki, Lizanki, Elizanki, Zabór, Głósek i Żakowic, od godz. 1530 do 1600 proszę o prowadzenie modlitwy mieszkańców Kotowiecka i Gałązek Małych od godz. 1600 do 1630 proszę o prowadzenie Trkusowa i Miedzianowa, od godz. 1630 do 1700 proszę o prowadzenie modlitwy mieszkańców: Kurowa, Kościuszkowa, Czachor i Gałązek Wielkich.

8.  W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św.:

 • W piątek od godz. 1700 
 • Chorych odwiedzę w piątek od godz. 1130
 1. O godz.1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec za zmarłych. Koronki do Miłosierdzia Bożego nie będzie, za zmarłych modlić się będziemy na różańcu o godz. 1730.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9. Za tydzień w naszej wspólnocie przeżywać będziemy odpust ku czci Wszystkich Świętych, suma odpustowa o godz.1200 sprawował ją będzie ks. prof. Dariusz Kwiatkowski. Proszę o przygotowanie asysty procesyjnej.

10.  W oktawie od 1 do 7 listopada, każdego dnia dla jednej osoby zmarłej, można uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

 • Ø stan łaski uświęcającej (brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu),
 • Ø przyjęcie komunii świętej,
 • Ø modlitwa w intencji Ojca Świętego,
 • Ø nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

 

 1. We wtorek  po wieczornej Mszy św. spotkanie z ministrantami – obecność  owiązkowa.
 2. Z naszej wspólnoty do Pana Boga odszedł śp. Mieczysław Spaleniak mieszkaniec Trkusowa jego pogrzeb odbył się w piątek. Wieczny odpoczynek racz mu dać …

 

 

 

 

  Projek „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

  Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Miesiąc i rok

Droszew Zabory i Elizanki

Czerwiec 2019

Trkusów

Lipiec 2019

Kotowiecko

Sierpień 2019

Gałązki Wielkie

Wrzesień 2019

Gałązki Małe

Kwiecień 2020

Żakowice

Maj 2020

Droszew Centrum i Wygrajki

Maj 2018

Głóski

Czerwiec 2018

Miedzianów

Sierpień 2018

Kurów Kwiecień 2019

Kościuszków i Czachory

Maj 2019

 

 

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

      Rok

 Miejscowość

2011 - 2012

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2013 - 2014

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2015 - 2016

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2017 - 2018

Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2019 - 2020

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2021 - 2022

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2023 - 2024

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2025 - 2026 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

 

 

  Sprzątanie kościoła

l.p

Miejscowości, z których mieszkańcy sprzątają kościół

Data zakończenia sprzątania

1

Miedzianów

 22 października 2016 r.

2

Trkusów

 17 grudnia 2016 r.

3

Kotowiecko

 14 maja 2017 r.

4

Gałązki Wielkie

 15 lipca 2017 r.

5

Gałązki Małe

 26 sierpnia 2017 r.

6

Żakowice

 24 września 2017 r.

7

Głóski

19 listopada 2017 r.

8

Czachory

 31 grudnia 2018 r.

9

Kościuszków

 28 stycznia 2018 r.

10

Kurów

18 marca 2018 r.

11

Droszew - Zabory i Elizanki

29 kwietnia 2018 r.

12

Droszew - Centrum

17 czerwca 2018 r.

13

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

22 lipca 2018 r.

14

Miedzianów

8 września 2018 r.

15

Trkusów

4 listopada 2018 r.

16

Kotowiecko

 

17

Gałązki Wielkie

 

18

Gałązki Małe

 

19

Żakowice

 

20

Głóski

 

21

Czachory

 

22

Kościuszków

 

23

Kurów

 

24

Droszew - Zabory i Elizanki

 

25

Droszew - Centrum

 

26

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62