Szczęść Boże!
Serdecznie witamy na stronie parafialnej.
Msze Święte Niedzielne odprawiane są o godzinie 7,30; 9,00; 11,00. W dni powszednie w czasie letnim o godzinie 19:00, w czasie zimowym o godzinie 18:00.
Biuro parafialne czynne w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej. Tel: (62) 762-40-01

  Intencje mszalne od 4 do 10 grudnia 2017 r.

Środa,  6  grudnia 2017 r.

Godz. 1700     + Tadeusza Winieckiego – od żony.

 

Czwartek, 7  grudnia 2017 r. św. Ambrożego

Godz. 1700  + Janinę Brychcy – od syna Andrzeja z rodz.

 

Piątek, 8 grudnia 2017 r.   Niepokalane Poczęcie NMP - uroczystość

Godz. 1000  + Annę Pacyna – od wnuczki Izy z mężem i dziećmi Agatą i Mateuszem.

 

Godz. 1700  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o powołania kapłańskie i zakonne, za chorych parafian, za zmarłych w ciągu roku.  

 

Sobota,   9 grudnia 2017 r.

 

Godz. 1800  + Halinę, Eugeniusza, Arkadiusza Tczyńskich – od rodz. Sumieniów i Twardowskich z Kotowiecka.

 

II Niedziela Adwentu, 10 grudnia 2017 r.   

Godz. 730   + Weronikę, Ignacego Wlazło, Stanisławę, Antoniego Pabiszczaków.

 

Godz. 900  + Mariannę, Józefa, Władysława Nadera i zm. z rodz. Jankowskich.

 

Godz. 1100  + Kazimierza Marka  w 3 rocz. śmierci – od żony z dziećmi.

 

 

  Ogłoszenia duszpasterskie 3 grudnia 2017 r.

1.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i 80 zł ofiary dla kościoła. Sprzątały następujące osoby: Agnieszka Kosatka, Kamila Mania, Michał Kościelny, Marian Otmar. Bóg zapłać.

2.  W zakrystii można nabyć  świece wigilijne Caritas - cena małe 6 zł. Można także nabyć opłatki wigilijne.

3.  Dzisiaj przed kościołem będą zbierane słodycze i maskotki pluszowe dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu.

4.  We wtorek i piątek zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. Roratnią o godz. 1700, dzieci przynoszą do kościoła wykonane z papieru serduszka, na których piszą imię i nazwisko i jaki dobry uczynek wczoraj spełnili. Na koniec każdej Mszy św. będą losowane 5 osób, które zabierają figurki św. Józefa do domu, aby się modlić ze św. Józefem i całymi rodzinami a na następne Roraty przynoszą je z powrotem do kościoła.

5.  Za tydzień  już po raz 18 przeżywać będziemy  „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie”. W tym dniu będziemy przed kościołem zbierali ofiary do puszek na ten cel.

6.  W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Msze św. o godz. 1000  i 1700.

7.  17 grudnia na godz. 1100  zapraszam rodziców i dzieci I komunijnych na poświęcenie  książeczek i po Mszy św. spotkanie.

 

 

 

 

  „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

http://zalacznik.wp.pl/0/d692/FE_Inrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg?tsn=1508401951825&zalf=Nowe&wid=54558&p=2&o2=441137&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

 

 

 

 


  Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Miesiąc i rok

Droszew Zabory i Elizanki

Maj 2017

Trkusów

Czerwiec 2017

Kotowiecko

Lipiec 2017

Gałązki Wielkie

Sierpień 2017

Gałązki Małe

Wrzesień 2017

Żakowice

Kwiecień 2018

Droszew Centrum i Wygrajki

Maj 2018

Głóski

Czerwiec 2018

Kurów

Lipiec 2018

Miedzianów

Sierpień 2018

Kościuszków i Czachory

Wrzesień 2018

 

 

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

      Rok

 Miejscowość

2011 - 2012

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2013 - 2014

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2015 - 2016

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2017 - 2018

Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2019 - 2020

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2021 - 2022

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2023 - 2024

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2025 - 2026 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

 

 

  Sprzątanie kościoła

l.p

Miejscowości, z których mieszkańcy sprzątają kościół

Data zakończenia sprzątania

1

Miedzianów

 22 października 2016 r.

2

Trkusów

 17 grudnia 2016 r.

3

Kotowiecko

 14 maja 2017 r.

4

Gałązki Wielkie

 15 lipca 2017 r.

5

Gałązki Małe

 26 sierpnia 2017 r.

6

Żakowice

 24 września 2017 r.

7

Głóski

 19 listopada 2017 r.

8

Czachory

 

9

Kościuszków

 

10

Kurów

 

11

Droszew - Zabory i Elizanki

 

12

Droszew - Centrum

 

13

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

 

14

Miedzianów

 

15

Trkusów

25 stycznia 2015 r.

16

Kotowiecko

5 lipca 2015 r.

17

Gałązki Wielkie

23 sierpnia 2015 r.

18

Gałązki Małe

27 września 2015 r.

19

Żakowice

8 listopada 2015 r.

20

Głóski

3 stycznia 2016 r.

21

Czachory

14 lutego 2016 r.

22

Kościuszków

6 marca 2016 r.

23

Kurów

30 kwietnia 2016 r.

24

Droszew - Zabory i Elizanki

19 czerwca 2016 r.

25

Droszew - Centrum

30 lipca 2016 r.

26

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

3 września 2016 r.