Szczęść Boże!
Serdecznie witamy na stronie parafialnej.
Msze Święte Niedzielne odprawiane są o godzinie 7,30; 9,00; 11,00. W dni powszednie w czasie letnim o godzinie 19:00, w czasie zimowym o godzinie 18:00.
Biuro parafialne czynne w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej. Tel: (62) 762-40-01

  Ogłoszenia duszpasterskie 18 lutego 2018 r.

1.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i 60 zł ofiary  dla kościoła. Były następujące osoby: Stasiak, Bukowscy, Grzegorowska. Bóg zapłać.

2.  Dzisiaj ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać za ofiary.

3.  Za tydzień  tj. 25 lutego po Mszy św. o godz. 1100  spotkanie z kandydatami do bierzmowania i rodzicami.

4.  Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestniczącym w Rekolekcjach Wielkopostnych.

5.  Za tydzień przed kościołem do puszek zbierane będą ofiary na utrzymanie polskich misjonarzy. Bóg zapłać za składane ofiary.

6.  Jak co roku składamy w czasie Wielkiego Postu ofiary w kopertach z zaznaczeniem adresu i ilości osób na tak zw. Daninę Diecezjalną, która jest przeznaczona na potrzeby naszej diecezji. Jest to danina od każdego parafianina, a koperty na ten cel są wyłożone na bocznych ołtarzach i w kruchcie naszego kościoła.

7.  Parafia Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach organizuje pielgrzymkę do Lwowa w dniach od 9 do 13 kwietnia. Koszt wyjazdu 790 zł plus bilety wstępu około 50 zł. Konieczny jest paszport, szczegółowy program w gablocie kościoła, chętnych proszę o kontakt ze mną w zakrystii.

8.  W okresie Wielkiego Postu w piątki Droga krzyżowa o godz. 1730, a nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę w związku z Mszą św. o godz. 900.

9.  Z naszej wspólnoty do Pana Boga odeszła śp. Maria Klawińska mieszkanka Gałązek Wielkich, pogrzeb we wtorek o godz. 1300. Różaniec w jej intencji w niedzielę po Mszy św. o godz. 1100 w poniedziałek po wieczornej Mszy św. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie …

10. W dniach od 5 do 9 marca odbędzie się kurs przedmałżeński w parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie.  Spotkania odbywać się będą o godz. 18.30 w kościele.

 

Zapowiedź II

Krzysztof Kwiatkowski, stanu wolnego, zam. Kotowiecko, ul. Lipowa

Maja Wilczewska, stanu wolnego, zam. Gniezno, os. Piastowskie

  „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

http://zalacznik.wp.pl/0/d692/FE_Inrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg?tsn=1508401951825&zalf=Nowe&wid=54558&p=2&o2=441137&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

 

 

 

 


  Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Miesiąc i rok

Droszew Zabory i Elizanki

Maj 2017

Trkusów

Czerwiec 2017

Kotowiecko

Lipiec 2017

Gałązki Wielkie

Sierpień 2017

Gałązki Małe

Wrzesień 2017

Żakowice

Kwiecień 2018

Droszew Centrum i Wygrajki

Maj 2018

Głóski

Czerwiec 2018

Kurów

Lipiec 2018

Miedzianów

Sierpień 2018

Kościuszków i Czachory

Wrzesień 2018

 

 

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

      Rok

 Miejscowość

2011 - 2012

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2013 - 2014

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2015 - 2016

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2017 - 2018

Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2019 - 2020

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2021 - 2022

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2023 - 2024

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2025 - 2026 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

 

 

  Sprzątanie kościoła

l.p

Miejscowości, z których mieszkańcy sprzątają kościół

Data zakończenia sprzątania

1

Miedzianów

 22 października 2016 r.

2

Trkusów

 17 grudnia 2016 r.

3

Kotowiecko

 14 maja 2017 r.

4

Gałązki Wielkie

 15 lipca 2017 r.

5

Gałązki Małe

 26 sierpnia 2017 r.

6

Żakowice

 24 września 2017 r.

7

Głóski

19 listopada 2017 r.

8

Czachory

 31 grudnia 2018 r.

9

Kościuszków

 28 stycznia 2018 r.

10

Kurów

 

11

Droszew - Zabory i Elizanki

 

12

Droszew - Centrum

 

13

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

 

14

Miedzianów

 

15

Trkusów

 

16

Kotowiecko

 

17

Gałązki Wielkie

 

18

Gałązki Małe

 

19

Żakowice

 

20

Głóski

3 stycznia 2016 r.

21

Czachory

14 lutego 2016 r.

22

Kościuszków

6 marca 2016 r.

23

Kurów

30 kwietnia 2016 r.

24

Droszew - Zabory i Elizanki

19 czerwca 2016 r.

25

Droszew - Centrum

30 lipca 2016 r.

26

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

3 września 2016 r.