Szczęść Boże!
Serdecznie witamy na stronie parafialnej.
Msze Święte Niedzielne odprawiane są o godzinie 7,30; 9,00; 11,00. W dni powszednie w czasie letnim o godzinie 19:00, w czasie zimowym o godzinie 18:00.
Biuro parafialne czynne w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej. Tel: (62) 762-40-01

  „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

http://zalacznik.wp.pl/0/d692/FE_Inrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg?tsn=1508401951825&zalf=Nowe&wid=54558&p=2&o2=441137&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

 

 

 

 


  Intencje mszalne od 16 do 22 października 2017 r. 2017 r.

Poniedziałek,  16 października 2017 r. św. Jadwigi Śląskiej

Godz. 1730  Różaniec – intencji mieszkańców Miedzianowa.

Godz. 1800   + Teresę Tabaka w rocz. śmierci.

 

Wtorek, 17 października 2017 r.  św. Ignacego

Godz. 1730  Różaniec  - intencji młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich.

 

Środa, 18  października 2017 r. św. Łukasza

Godz. 1730  Różaniec – intencji mieszkańców Kościuszkowa.

Godz. 1800   + Bronisławę Burzyńską – od Anny i Jadwigi Woźniak.

 

Czwartek, 19 października 2017 r. 

Godz. 1730  Różaniec – intencji mieszkańców Czachor.

 Godz. + Danutę Nowacką – od Białożyłów z Gniazdowa.

 

Piątek, 20 października 2017 r.   św. Jana Kantego

Godz. 1730  Różaniec i Msza św. – za zmarłych w ciągu roku. 

Sobota,   21 października 2017 r.bł. Jakuba Strzemię

Godz. 1730  Różaniec – intencji mieszkańców Kotowiecka.

Godz. 1800  + zm. z rodzin: Kirchnerów i Olejników.

 

Niedziela XXIX Okresu Zwykłego,  22   października 2017 r.   

Godz. 730   + Barbarę Zielińska – od Teresy Kiełbik z Kalisza.

 

Godz. 900  + Arkadiusza Józefowicza w rocz. śmierci, ojca Józefa i zm. z rodzin: Kowalczyków i Józefowiczów.

 

Godz. 1100  + Danutę Nowacką w 1 rocz. śmierci.

 

 

 

 

 

  Ogłoszenia duszpasterskie 15 października 2017 r.
  1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i kwiaty i 50 zł ofiary dla kościoła. Sprzątały następujące osoby: Anna Matczak, Maria Boruń, Ireneusz Urbaniak. Bóg zapłać.
  2.   Tydzień temu przed kościołem do puszek na Papieski Fundusz Stypendialny zebrano 324 zł 90 gr. Bóg zapłać za ofiary!
  3. Dzisiaj ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjne w parafii. Wszystkim ofiarodawcom niech Bóg wynagrodzi obfitymi łaskami. Bóg zapłać za ofiary.
  4. Przypominam o możliwości rezerwowania Mszy św. na następny rok. Podawać będziemy imię i nazwisko osoby rezerwującej a na dwa tygodnie przed terminem Mszy św. przynosimy kartkę za kogo ma być odprawiana Msza św.
  5. Można zamawiać wypominki za zmarłych jednorazowe i wypominki roczne.
  6.   Za tydzień przed kościołem do puszek zbierane będą ofiary na misje.
  7. Dzisiaj w kościołach w Polsce liczenie wiernych uczęszczających do kościoła i przyjmujących komunię św.

 

 

 

 

 

  Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Koszenie trawy i porządek na Drodze Krzyżowej

Miesiąc i rok

Droszew Zabory i Elizanki

Maj 2017

Trkusów

Czerwiec 2017

Kotowiecko

Lipiec 2017

Gałązki Wielkie

Sierpień 2017

Gałązki Małe

Wrzesień 2017

Żakowice

Kwiecień 2018

Droszew Centrum i Wygrajki

Maj 2018

Głóski

Czerwiec 2018

Kurów

Lipiec 2018

Miedzianów

Sierpień 2018

Kościuszków i Czachory

Wrzesień 2018

 

 

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

  Budowa ołtarzy na Boże Ciało

      Rok

 Miejscowość

2011 - 2012

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2013 - 2014

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2015 - 2016

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2017 - 2018

Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2019 - 2020

Droszew – Centrum, Droszew – Zabory, Droszew - Wygrajki, Droszew - Elizanki

2021 - 2022

Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Kurów

2023 - 2024

Kościuszków, Czachory, Kotowiecko – (ul. Kasztanowa, Krótka, Koscielna i Lipowa), Głóski – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

2025 - 2026 Trkusów, Żakowice, Kotowiecko – (ul. Kaliska, Polna i Jabłonkowa), Głóski – (prawa strona w kierunku do Kościelnej Wsi)

 

 

  Sprzątanie kościoła

l.p

Miejscowości, z których mieszkańcy sprzątają kościół

Data zakończenia sprzątania

1

Miedzianów

 22 października 2016 r.

2

Trkusów

 17 grudnia 2016 r.

3

Kotowiecko

 14 maja 2017 r.

4

Gałązki Wielkie

 15 lipca 2017 r.

5

Gałązki Małe

 26 sierpnia 2017 r.

6

Żakowice

 24 września 2017 r.

7

Głóski

 

8

Czachory

 

9

Kościuszków

 

10

Kurów

 

11

Droszew - Zabory i Elizanki

 

12

Droszew - Centrum

 

13

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

 

14

Miedzianów

 

15

Trkusów

25 stycznia 2015 r.

16

Kotowiecko

5 lipca 2015 r.

17

Gałązki Wielkie

23 sierpnia 2015 r.

18

Gałązki Małe

27 września 2015 r.

19

Żakowice

8 listopada 2015 r.

20

Głóski

3 stycznia 2016 r.

21

Czachory

14 lutego 2016 r.

22

Kościuszków

6 marca 2016 r.

23

Kurów

30 kwietnia 2016 r.

24

Droszew - Zabory i Elizanki

19 czerwca 2016 r.

25

Droszew - Centrum

30 lipca 2016 r.

26

Droszew – Wygrajki i Lizanki od nr 62

3 września 2016 r.